Software developeri, sa širokim setom vještina, tu su da obezbijede integrirane sisteme upravljanja građevinom.