Projekat provođenja svih elektro instalacija na svečanoj kupoli, pokretnim kupolama i pokretnim krovnim prozorima posljednjeg projekta širenja Harema, trenutno je u toku. Na ovom projektu, INT usko sarađuje sa njemačkim proizvođačem pogonskih sistema, te proizvođačem kupola i krovnih prozora napravljenih od fiberglasa, proizvođač Premier Composite Technologies Dubai.

Korištene vještine

Elektro instalacije
Mašinske instalacije
Vođenje projekta