Tim INT bio je zadužen za izvođenje radova na projektu instalacije najvećih lasera na svijetu na polumjesec na vrhu tornja u Mekki, na visini od 600 m. Kako bi se uspješno obavila instalacija, osigurao nesmetan rad i održavanje jednog takvog sofisticiranog sistema, njemački proizvođač Trumpf održao je specijalni trening za tehničare i inženjere INT-a.

Opseg projekta:

  • Instalacija najjačih lasera na svijetu
  • Održavanje lasera
  • Puštanje u rad

Laser se sastoji od 4 zrake, svaka jačine 400 w, i širine 3.7 cm. Zrake su toliko jake da dosežu čak i van zemljine atmosfere.

Dio rutine puštanja u rad i održavanja je regularna provjera sistema hlađenja, čišćenje rezervoara, provjera i, ukoliko je potrebno, zamjena laserskih glava. Pored toga, komponente osnovnog sistema, kao što su, osiguači, ion filteri, kablovi za lasersko svjetlo, održavaju se i mijenjaju u koordinaciji sa Trumpf-om.

Korištene vještine

Elektro instalacije
Programiranje
Planiranje i dizajn