U okviru ovog projekta, INT je radio montažu i postavljanje različitih komponenti:

  • Multimedijalnog muzeja
  • Centara za izučavanje Mjeseca
  • Astronomske osmatračnice
  • Teleskopa

Projekat uključuje instalaciju audio/video sistema u konferencijskoj sali u Lunar istraživačkom centru, ugradnju grafičkih i multimedia izložbi velikih razmjera, kao i visećih modela na izložbi planeta, te postavljanje drugih izložbi.

Naš tim je uspješno savladao sve izazove sa kojim se susreo, kao npr. kako podići osjetljive high-tech izložbe na vrh tornja bez nanošenja bilo kakve štete.

Između 20 i 40 uposlenika INT-a je bilo angažovano na projektu tokom faze implementacije.

Nakon što je projekat uspješno proveden, INT je osigurao ugovor za održavanje i rad, a trenutno ima osoblje angažovano na osiguravanju nesmetanog rada svih tehničkih komponenti na Astronomy nivoima Tower Top-a.

Korištene vještine

Elektro instalacije
Programiranje
Planiranje i dizajn