Media zidovi Mekkah Clock Tower-a su najveći takvi na svijetu, ukupne površine od 2.200 kvadratnih metara sadrže ukupno 1.208.904 LED svjetala povezanih putem više od 12km optičkog kabla. Rad i održavanje media zidova sprovodi multidisciplinarni tim IT stručnjaka, električara, tehničara i inženjera, koji su odgovorni za sprovođenje cijelog niza zadataka, uključujući:

 • Kreiranje video sadržaja za media zidove, mijenjanje postojiećih i stvaranje novih kaligrafskih natpisa
 • Redovni prijegledi, vanjski i unutrašnji
 • Čišćenje ekrana media zida
 • Testiranje sistema za dojavu požara
 • Praćenje prijenosa podataka
 • Kontinuirano praćenje temperature kontrolnih platformi
 • Kontinuirana provjera glavnog napajanja
 • Ispitivanje kalova korištenjem infracrvenih zraka
 • Zamjena LED naglavaka
 • Zamjena LED modula
 • Zamjena razvodne kutije
 • Zamjena sistema kablova
 • Zamjena LDM-ova (linearni LED modul)
 • Zamjena/popravka sistema za dojavu požara
 • Zamjena šarki na vratima
 • Zamjena hidrauličnih motora
 • Kontinuirano izvještavanje i prijedlozi poboljšanja u saradnji sa proizvođačem

Korištene vještine

Elektro instalacije
Postavljanje IT infrastrukture
Programiranje
Mašinske instalacije