Nakon što smo odigrali ključnu ulogu u instalaciji, INT je nagrađen projektom održavanja i rada The Makkah sata.

Ovaj projekat pokriva sisteme:

  • Clock drive
  • Sistem za zaštitu od udara munje
  • Cesium sat
  • Software za upravljanje sata

Ponosni smo na naš tim koji je odgovoran za neometan svakodnevni rad najvećeg sata na svijetu. The Mekkah sat ima četiri lica, a u svaku od njih je ugrađen po mjeri izrađeni clock drive. Mašinski inženjeri i tehničari INT-a odgovorni su za rutinske, kao i hitne popravke clock drive, što uključuje 24/7 nadzor nad svim komponentama sistema, i zakazivanje rutinskog održavanja. Pored ovoga, mašinski tim, zajedno sa našim električarima, odgovoran je za održavanje sistema zaštite od udara munje, koji se sastoji od fiksne i uvlačive šipke za zaštitu.

Kako bi se tačnost vremana, četiri clock drive-a kontrolira cesium sat, koji je najtačniji uređaj za mjerenja protoka vremena na svijetu. Software inženjeri INT-a odgovorni su za rad vremenskog servera, i održavanje failsafe mrežne veze između clock drive i cesium sata.

Korištene vještine

Mašinske instalacije
Elektro instalacije
Postavljanje IT infrastrukture
Software podrška