Usluge implementacije i instalacije su naša temeljna stručnost na poljima elektro i mašinskih instalacija, informacione tehnologije, kao i specijaliziranih instalacija. Naš tim stručan je i za rutinske zadatke, kao što su: povlačenje i spajanje kablova (bakrenih i svjetlovodnih), postavljanje WLAN i mreže, postavljanje komandnih i kontrolnih centara zgrada, instalacija LED zidova i ekrana, instalacija liftova, kao i za visoko specijalizirane instalacije, kao što su: ugradnja laserskog svjetla, svjetionika, velikih mehaničkih satova, i ostalih specijalnih struktura.
Naši kvalificirani tehničari, koji su i certificiani stručnjaci za pristup užetom, spremni su za obavljanje poslova bez obzira na visinu i položaj, u unutrašnjosti ili na fasadi zgrade.