Naš agencijski odjel je licenciran od strane Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu za pružanje konsultantske i administativne podrške potrebne za dobivanje viza za Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Pored savjetovanja, priprema za aplikaciju i popunjavanja aplikacija, nudimo i usluge ovjere i legalizacije dokumenata u Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije, kao i u drugim ambasadama u Sarajevu.

Vrste viza

 • Tourist visa / Turistička viza
 • Businessman Visit / Poslovna posjeta
 • Commercial Visit / Komercijalna posjeta
 • Diplomatic / Diplomatska
 • Educational / Edukacijska
 • Escort Visa / Pratnja (za bračne drugove)
 • Extern Return / Povratna viza
 • Family Visit / Porodična posjeta
 • Government Visit / Državna posjeta
 • Mission and Organization Visit / Misija i organizacija (državna služba)
 • Personal Visit / Lična posjeta
 • Resident / Rezidentna (za uže članove porodice osobe koja posjeduje IQAMA)
 • Seasonal work / Sezonski rad
 • Special / Posebna vrsta vize
 • Temporary work / Privremeni rad
 • Transit / Tranzitna
 • Work / Radna viza (IQAMA)
 • Working Visit / Radna posjeta

Kontakti agencije

+387 33 255 170
+387 61 176 609
vize@int-bh.com